Setup your out-of-office message

This can be useful if, for example, you are temporarily unreachable by email due to vacation or illness. This way you let the person who sends you an email know that they should not expect an immediate response. In such an out-of-office message you often describe which period you are unreachable and why.

1) Log in to the webmail.

2) Click on Settings in the left menu and then on Absence message.

OnderwerpVul het gewenste onderwerp in voor je afwezigheidsbericht.
InhoudSchrijf hier het afwezigheidsbericht dat moet worden verstuurd.
Start tijdstipKies de datum en het tijdstip wanneer het afwezigheidsbericht actief moet zijn.
Eind tijdstipKies de datum en het tijdstip wanneer het afwezigheidsbericht inactief moet worden.
StatusZet op ‘Aan’, tenzij je binnen de opgegeven periode het afwezigheidsbericht tijdelijk wilt uitschakelen.

3) We recommend that you leave the fields of advanced settings (optional) empty:

Antwoord-afzender adresKun je leeglaten, tenzij je namens een specifiek aangemaakte identiteit wilt reageren.
Mijn e-mailadressenKun je invullen als je bijvoorbeeld een oud e-mailadres hebt die e-mail doorstuurt naar je huidige adres. Standaard wordt dan geen afwezigheidsbericht gestuurd, tenzij je dat adres hier invult.
AntwoordintervalBepaalt welke periode ontvangers niet nogmaals je afwezigheidsbericht ontvangen. Als dit zeven dagen is en iemand mailt je in die periode meermaals, dan krijgt diegene slechts één keer het bericht.
Actie voor inkomende berichtKies wat er met e-mails moet gebeuren waar er een afwezigheidsbericht naar de verzender is gestuurd. Dat kan bijvoorbeeld bewaren of een kopie ervan doorsturen zijn.

4) Once you have filled in everything as desired, click Save at the bottom.